Nu för tiden så lever vi i en oerhört globaliserad värld. Våra kläder tillverkas i Asien, vår underhållning i USA och det som händer i Europa påverkar oss direkt. Det är därför viktigare än någonsin att man håller sig uppdaterad kring nyheter och vad som händer runtom i samhället och världen.

Samtidigt så är det väldigt få som läser tidningen numera. Detta är till stor del på grund utav att man nu kan få all sin information online. Alla stora svenska tidningar har idag större läsarskaror online än i deras pappersutgåvor.  Om man vill ta in dagens nyheter så är det alltså en mycket god idee att läsa det online. Om man läser nyheterna på nätet så vet man att texten uppdateras allt eftersom skribenten får mer information kring händelsen.

Vad ska man tänka på när man väljer en nyhetskälla att få sina nyheter ifrån?

Det finns några saker som är mycket viktiga att ha i åtanke när man väljer en nyhetskälla att få sin information ifrån. Idag så är det många som får sina nyheter direkt från sina flöden på sociala medier. Även om det är ett väldigt bekvämt sätt att konsumera nyheter så missar man ofta många viktiga nyanser om man får sina nyheter på det sättet. Genom att läsa hela artiklar kan man få en djupare förståelse för vad som har hänt, och du får då också ta del av det journalistiska hantverket.

När det kommer till att välja nyhetskälla så är det många som väljer en lokaltidning eller liknande. Detta är bra eftersom man då får info kring vad som händer där man bor, men i lokaltidningar så missar man ofta händelser som har skett i utlandet. Att då använda sig utav två nyhetskällor, en lokal och en rikstäckande, kan vara ett sätt att motverka detta.